Meer dan 500 managementstijlen - Camp Peter & Erens Funs 2 - 1863 B

€ 3,50

Meer dan 500 managementstijlen - Camp Peter & Erens Funs 2 - 1863 B

G

Pocket

 

Dit boek laat zien met welke elementen je rekening moet houden in een veranderende situatie en hoe je daar gedragsmatig op in kunt spelen. Daartoe biedt de auteur een verzameling managementstijlen aan die geordend zijn volgens het bekende matrixmodel. Dit model is ontwikkeld om veranderingen methodisch en procesmatig te ondersteunen en wel op verschillende niveaus. Zo zijn er managementstijlen voor: het integraal veranderen van de organisatie, het ontwikkelen van doelen en werkwijzen, het regelen van taken en bevoegdheden, het verhogen van de deskundigheid, het leggen van relaties met beleidsbe nvloeders, het verbeteren van de besluitvorming, het vergroten van de autonomie, het bevorderen van een goed bedrijfsklimaat, het ondersteunen van de samenwerking en het stimuleren van een adequate houding.

Peter Camp is organisatieadviseur bij Peter Camp Matrix Management Consult en docent Organisatie en Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als aandachtsgebieden heeft hij methoden voor organisatieverandering, integraal management, complexe besluitvorming en het versnellen van leer- en veranderingsprocessen.Hij werd bekend met onder meer De gekookte kikker, De kracht van de matrix enDe Broedfactor. Zijn boeken worden gebruikt voor projecten, trainingen en workshops over leiding geven aan organisatieverandering.