Baker- en kinderrijmen - Vloten van Dr. J. - 3404 B

€ 9,00

Baker- en kinderrijmen - Vloten van Dr. J. - 3404 B

AN Naam op eerste schutblad

Gebonden

Nederlandsche baker- en kinderrijmen, verzameld door Dr. J. van Vloten. Vierde, veel vermeerderde druk, met melodieën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
Facsimile-uitgave van dit in 1894 bij Sijthoff in Leiden verschenen boek door Ruitenberg