Op Leven En Dood In De Directiekamer - Kets-De Vries Manfred F.R. - 1844 B

€ 8,50

Op Leven En Dood In De Directiekamer - Kets-De Vries Manfred F.R. - 1844 B

G Krassen - sporen op de stofomslag

Gebonden

Is de doorsnee leidinggevende functionaris wel echt een logisch, redelijk en betrouwbaar wezen? Is management werkelijk een rationele taak door rationele mensen uitgevoerd aan de hand van redelijke organisatorische doelstellingen? We weten wel beter. Maar dat neemt niet weg dat de mythe van de rationaliteit een taai leven is beschoren. Veel van de starre theorieën over organisaties zijn ontstaan in de serene rust van de studeerkamer, ver van de dagelijkse realiteit van het leven in een organisatie. Degenen onder ons die enige tijd hebben door gebracht in organisaties, weten dat hogere leidinggevende functionarissen een enorme invloed kunnen hebben op hun bedrijf. De weg naar een goed begrip van de dynamiek van het leven in een organisatie is vaak afhankelijk van het begrijpen van wat we het 'innerlijk theater' kunnen noemen van de voornaamste leidinggevende functionarissen in die organisatie: de gedragspatronen die hun houding bepalen. Manfred Kets de Vries verschaft door het combineren van twee disciplines economie en psychoanalyse waardevolle inzichten in wat organisaties in beweging houdt en waarom zij, en de mensen die er werken, uiteindelijk slagen of mislukken.