Bij Nacht En Ontij - Goddard Rebert - 1131 P

€ 4,00

Bij Nacht En Ontij - Goddard Rebert - 1131 P

G Gebruikssporen op kaft en rug

Paperback

HOOG SPANNING
Begin achttiende eeuw belooft de South Sea Company een groot internationaal network van vaarroutes op te zetten. Zakenlieden, beursspeculanten en gewone mensen investeren massaal. Als echter blijkt dat de verwachte winsten slechts papieren beloften zijn, spat de zeepbel uiteen en gaat de Company failliet, Duizenden mensen zijn al hun geld kwijt.
In januari 7121 zijn de Londenaars de klap nog niet te boven. De armlastige cartograaf William Spandrel krijgt van Sir Theodore Janssen, zijn grootste schuldeiser en directielid van de Company, een nietigverklaring van zijn schulden aangeboden. Als tegenprestatie moet hij in het geheim een map met documenten overhandigen aan een vriend van Janssen, Ysbrand de Vries in Amsterdam.
Nadat hij zijn missie veilig heeft volbracht, ontsnapt Spandrel ternauwernood aan de dood als hij door huurlingen met geweld in een Amsterdamse gracht wordt gegooid. Kort daarna wordt De Vries vermoord en vluchten de Engelse vrouw van De Vries en zijn secretaries met de map geheime documenten. De van moord verdachte Spandrel moet de map terug zien te vinden. Wie of wat hij precies najaagt weet hij niet, hem is echter wel duidelijk dat de documenten gegevens over de South Sea Company bevatten die zó explosief zijn dat verschillende partijen over lijken gaan om ze in handen te krijgen.
De historicus en schrijver Rovbert Goddard (1954) heeft tot nu toe achttien thrillers geschreven die alle bij Uitgeverij BZZTôH in vertaling zijn verschenen. Ook Bij nacht en ontij werd door de Nederlandse pers enthousiast onthaald:
‘Goddard mixt fictie en historische feiten feilloos door elkaar’ -BN de Stem
‘Voor de Nederlandse lezer extra leuk’ -de Volkskrant