Marshall Robert - Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk - 6112 P

€ 6,00

Marshall Robert - Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk - 6112 P

R Gebruikssporen op de stofomslag, stofomslag iets beschadigd

Gebonden

 

Van Djenghis Khan tot Koebilai Khan

De Mongoolse horden roepen bij ons westerlingen het beeld op van woeste barbaren. Toch is bewondering voor de barbaarse nomaden op zijn plaats. De Mongoolse generaals leverden in de dertiende en veertiende eeuw ee prestatie van betekenis. Terwijl Europa in die tijd nog uit een samenraapsel van kleine staatjes bestond, breidde het Mongoolse rijk zich uit over China., Perzie, Rusland en heel Oost-Europa. Nog geen veertig jaar nadat ze in de wintervan 1241 de Donau waren overgestoken, trokken de Mongoolse legers al weer op tegen Japan.
Onder invloed van deze militaire successen ontwikkelde zich een geraffineerd bestuursapparaat, dat in Azie stabiliteit bracht, religieuze en raciale tolerantie predikte en de internationale handel bevorderde. De enorme expansie van het Mongoolse rijk had een confrontatie tussen Oost en West tot gevolg die voor altijd een einde maakte aan de gedache dat alleen in het Westen wereldgeschiedenis werd geschreven.

Een verassend, rijk geïllustreerd relaas dat ons beeld van het Oosten grondig zal wijzigen